§1
Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych
(osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która
posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej
umowy, która zaakceptowała Regulamin.
Serwis – agregat blogów Pasjajedzenia znajdujący się pod adresem
internetowym www.pasjajedzenia.pl wraz z jego subdomenami.
Treści – oznacza teksty, zdjęcia, materiały multimedialne i inne formy, które
są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem
funkcjonalności DODAJ BLOG
Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
Regulamin – niniejszy dokument.
§2
1. Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do Serwisu
Pasjajedzenia,
2. Serwis oświadcza, że nie pobiera w całości treści zamieszanych we
wpisach na blogach dodanych do Serwisu, pobiera maksymalnie 350
pierwszych znaków, jedno zdjęcie, a także tytuł.
§3
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.
b. Autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w
Serwisie Pasjajedzenia.pl lub informacji o Użytkownikach udostępnianych
innym Użytkownikom.
§4
1. Serwis zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego
rozbudowy, konserwacji, zmiany szaty graficznej itp.
b. zamknięcia Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu
odpowiedniej informacji,
c. prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród
Użytkowników, a także wobec osób trzecich jak i serwisów
społecznościowych
d. usunięcia:
– treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, które są
niezgodne w polityką Serwisu, a w szczególności: zawierają zwroty
powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści,
propagujące przemoc i pornografię, oraz takie które mają charakter reklamy,
kryptoreklamy
– konta Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu.
§5
1. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu
Pasjajedzenia.pl jest:
a. rejestracja, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie
formularza
b. warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz
podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
§6
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, uznanymi powszechnie
normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w
Internecie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§7
1.Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O
zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 14 dni przed wejściem w
życie postanowień nowego regulaminu, drogą mailową na adres email
wskazany przy rejestracji konta użytkownika.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w
szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy
kierować za pomocą zakładki KONTAKT